องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


สถิติ sitemap
วันนี้ 201
เดือนนี้3,504
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)23,972
ทั้งหมด 50,434

info ประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประชาสัมพันธ์ด้านคุมครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโหราพ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ประจำปี2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
กองทุนฌาปนกิจขยะตำบลโหรามอบเงินฌาปนกิจศพ จำนวน1รายได้แก่ สมาชิกหมู่9 บ้านโนนนารี องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
กีฬาสระบุศย์เกมส์ครั้งที่19 อำเภออาจสามารถ
กิจการเตาเผาถ่าน ม.7 บ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ซ่อมถนนสายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโหราถึงอำเภออาจสามารถ
กองทุนฌาปนกิจขยะตำบลโหรามอบเงินฌาปนกิจศพ จำนวน2 รายได้แก่ สมาชิกหมู่3 บ้านแคน และสมาชิกหมู่ 6 บ้านหนองย่างงัว
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O15)

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
folder ประกาศ
insert_drive_file ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file กำหนดการลงพื้นที่สำรวจจำนวนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโหรา grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร คมจิตร
นายก อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 086-8560136
นายสมพร คมจิตร
นายก อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 086-8560136
นายปรีชา พารา
ปลัด อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 090-8463078
นายปรีชา พารา
ปลัด อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 090-8463078
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ