messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ประกาศ
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โหรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองย่างวัว ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาร้านธงฟ้าเป็นจุดบริการ Drop off ไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ @ ธงฟ้า )
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์ข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
โครงการฝึกอาชีพสานตะกร้าจากหวายเทียมให้แก่คนพิการ และครอบครัวคนพิการตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
ท่านสมพร คมจิตร นายกอบต.โหรา ท่านปรีชา พารา ปลัดอบต โหรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุและครอบครัว ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43

chat_bubble ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O15)
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2567 ครั้งที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม 2567-มีนาคม 2567) grade
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
find_in_page เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคมพ.ศ. 256ุ6-เดือนกันยายน พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

folder ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O16)
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview86
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview80

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
ป้องกันภาวะก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview82
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview82

folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview75
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 และ ครั้งที่ 21/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview70
เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview70
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 และครั้งที่ 40/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview70
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น "มะลิซ้อน" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview64