องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ประกาศ
insert_drive_file การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวราสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ลดจำนวนภาษีและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O20)
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 256ุ6-เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านโนนหาด(คุ้มซ้งน้อย)ม.๑๐ฯ
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
find_in_page สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ (O19)
insert_drive_file การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ป้องกันภาวะก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35
photo การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29

folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 และ ครั้งที่ 21/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 และครั้งที่ 40/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น "มะลิซ้อน" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview37