องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ประกาศ
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏืบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file ประกาศ ผลการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี2565 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ประกาศไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาลคม 2564 - ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศ อบต.โหรา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
photo ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O20)
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะของการจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะของการจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file ประกาศ ผลการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview39

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ (O19)
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28
photo การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file รายงานผลการรับสมัคร สมาชิกสภาฯ อบต.โหรา และนายก อบต.โหรา grade
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24
photo เตรียมความพร้อมรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30

folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 และ ครั้งที่ 21/2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 และครั้งที่ 40/2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น "มะลิซ้อน" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28