องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ประกาศ
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏืบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศ ผลการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี2565 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาลคม 2564 - ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
description ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file เรื่อง รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ลดภาษี 90 % ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษ๊จัดเก็บและรายละเอีนดอื่นฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (แนบท้ายบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562 ฯ และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔(เพิ่มเติม) จากปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกสรรหาและการเลือกเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ขยายเวลาประกาศและแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลโหรา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ ๒๕๖๓-ถึงมิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2