องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ประกาศ
insert_drive_file การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏืบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศ ผลการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี2565 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาลคม 2564 - ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
description ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file เรื่อง รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ลดภาษี 90 % ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษ๊จัดเก็บและรายละเอีนดอื่นฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (แนบท้ายบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562 ฯ และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3