องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O8)
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้เงินรวม ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้เงินรวม ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓-ธันวาคม๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒(ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๔-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓(ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๔-มิถุนายน๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔(ตั้งแต่เดือน กรกฎาคมร๒๕๖๔-กันยายน๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 ตั้งแต่เมาายน 2564 - มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file แจ้งยื่นแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1