messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานการประชุมสภา
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่25 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่10 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่6เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
รับรองรายงานการประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
เชิญประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครังที่1 ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1