องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (O21)
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ขอความอนูเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1