องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม (021)2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
4 มีนาคม 2567
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม โดย : admin เปิดอ่าน : 2
27 เมษายน 2566
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้คำปรึกษาเรื่องจริยธรรมฯ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
26 เมษายน 2566
insert_drive_file ๒.แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมที่ควรและไม่ควร ประจำปี 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
26 เมษายน 2566
insert_drive_file ๑.๑คู่มือการอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
26 เมษายน 2566
insert_drive_file ๑.แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
24 เมษายน 2566
insert_drive_file ๓.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1