องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม (040)2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
27 เมษายน 2566
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้คำปรึกษาเรื่องจริยธรรมฯ โดย : admin เปิดอ่าน : 3
26 เมษายน 2566
insert_drive_file ๒.แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมที่ควรและไม่ควร ประจำปี 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 5
26 เมษายน 2566
insert_drive_file ๑.๑คู่มือการอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย : admin เปิดอ่าน : 6
26 เมษายน 2566
insert_drive_file ๑.แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้ โดย : admin เปิดอ่าน : 9
24 เมษายน 2566
insert_drive_file ๓.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1