องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
insert_drive_file การพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1