องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวราสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ลดจำนวนภาษีและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
description เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ดส.1/2) ประจำปีพ.ศ 2566 ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ 2562
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/bpowdcหรือ สแกนที่ QR code เพื่อประเมิน
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องรับ สมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โหรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองย่างัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า ประจำปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.โหรา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
photo ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African swine fever (ASF) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ผลการรับสมัครสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.โหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2