องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.โหรา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African swine fever (ASF) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ผลการรับสมัครสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.โหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo อัตราภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ(viral clip video) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าฃ พ.ศ ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1