messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O15)
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2567 ครั้งที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม 2567-มีนาคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
find_in_page เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคมพ.ศ. 256ุ6-เดือนกันยายน พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 256ุ6-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 256ุ6-เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
1 - 20 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2 3 4 5