องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O30)
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมดำเนินภารกิจของหน่วยงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1