องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file ป้องกันภาวะก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
photo การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file รายงานผลการรับสมัคร สมาชิกสภาฯ อบต.โหรา และนายก อบต.โหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
photo เตรียมความพร้อมรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1