องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)
insert_drive_file ขอรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพ.ศ 2561 มาตรา 72
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือน ตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือน ตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file รายงานของผู้ตรวจบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file รายงานของผู้ตรวจบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file แก้ไขงบการเงินประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ.สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file รายงานการใช้เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปี ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2