องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเก็บภาษี
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1