องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O13)
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศติดตาม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1