messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น (O7)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 ครั้งที่2 (ระหว่าง เมษายน พ.ศ.2566-30 กันยายน พ.ศ. 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ2566- พ.ศ 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 108 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1