องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ม.4 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 เบอร์โทร / โทรสาร 043-501587 E-mail : hora2563@gmail.com (อีเมลกลาง) : saraban@hora.go.th เว็บไซต์ : https://www.hora.go.th/
แผนที่หน่วยงาน