messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวเกษร โวหารกล้า
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางสาวมุกดา วิสูตรรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิดลดา แก้วเสน่ใน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน