องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวพิศมัย มีจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน