องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
นายวินัย ไชยโสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิทยา มูลมิรัตน์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นางสาวทิพย์สุดา สาเกตุ
ผช.จพง.ธุรการ
นายสุริยนต์ โพธิโชติ
ผช.นายช่างโยธา
นายอนัน วิสัชนาม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายมณเทียร ศรีคำภา
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายไพรบูรณ์ ตราษี
ผช.นายช่างไฟฟ้า