messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันป้องกัน และควบคุมโรคระบาดจากยุงลายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด[19 กรกฎาคม 2567]
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ลงตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการอันตรายเพื่อประกอบการพิจารณาการขอใบอนุญาต ร้านสัก[2 กรกฎาคม 2567]
ITA 2567[21 มิถุนายน 2567]
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด และเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดศรีหราษฎร์บำรุง บ้านหนองย่างงัว ม.6[31 พฤษภาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา มอบรถเข็นสำหรับคนพิการตำบลโหรา จำนวน 10 ราย[28 พฤษภาคม 2567]
โครงการโรงเรียนครอบครัว (ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นหรือครอบครัวทั่วไป)[14 พฤษภาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโหราออกเยี่ยมบ้าน และมอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุที่มีความพิการ [3 พฤษภาคม 2567]
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ 2567[29 เมษายน 2567]
โครงการฝึกอาชีพสานตระกร้าจากหวายเทียม ให้แก่คนพิการ และครอบครัวคนพิการตำบลโหรา[25 เมษายน 2567]
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ณ.บ้านหนองม่วงส้ม หมู่7 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา[25 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 (ทั้งหมด 116 รายการ)