องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
นที่ 18 พฤษภาคม 2566สำนักงานปปช.จังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือแบบวัด (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน... [22 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรมฉีดวัคซีนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [27 เมษายน 2566]
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลโหรา ปีงบประมาณ 2566 [30 พฤศจิกายน 2565]
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2565 [19 ตุลาคม 2565]
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญทอดเทียนรวม ประจำปี 2565 [19 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 [1 ตุลาคม 2565]
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [11 สิงหาคม 2565]
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [10 สิงหาคม 2565]
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประกอบด้วยกิจกรรมทำความสะอาดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนรอบตลาดนัด [29 มีนาคม 2565]
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [17 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 50 รายการ)