องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
นที่ 18 พฤษภาคม 2566สำนักงานปปช.จังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือแบบวัด (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Integrity andtransparency Assessment : ITA)เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
รายละเอียด : นที่ 18 พฤษภาคม 2566สำนักงานปปช.จังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือแบบวัด (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Integrity andtransparency Assessment : ITA)เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ผู้โพส : admin