องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรวมไทย ม.4 ต.โหรา จำนวน 2 สายทางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านนองเสือ ต.โหรา ช่วงจากบังอร ศรีประจันทร์ ถึงนายทวี เพ็ญจันทร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาหล้า หมู่ที่ 11 ต.โหรา สายจากที่นายสว่าง จตุวงษาไปทางที่นางบุญตา ชุชัยสงค์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนนารี หมู่ที่ 9 ตำบลโหรา สายจากที่นายแสวงถึงบ้านนายคูณ เบ็ญจขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลาง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองย่างงัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาหล้า หมู่ที่ 11 ต.โหรา สายจากที่นายสว่าง จตุวงษาไปทางที่นางบุญตา ชุชัยสงค์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนนารี หมู่ที่ 9 ตำบลโหรา สายจากที่นายแสวงถึงบ้านนายคูณ เบ็ญจขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านนองเสือ ต.โหรา ช่วงจากบังอร ศรีประจันทร์ ถึงนายทวี เพ็ญจันทร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างอาคารสำนักงาน อบต.โหรา (ทิศตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างงัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างงัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างจ้างเหมาอาหารกลาง วันศูยน์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโหราจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดังนี้เดือน พ.ค. 2566 จำนวน 11 วันทำการ เดือน มิ.ย. 2566 จำนวน 21 วันทำการ เดือน ก.ค. 2566 จำนวน 20 วันทำการ เดือน ส.ค. 2566 จำนวน 20 วันทำการ เดือน ก.ย 2566 จำนวน 21 วันทำการ รวมจำนวน 93 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างเหมาอาหารกลาง วันศูยน์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโหราจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดังนี้เดือน พ.ค. 2566 จำนวน 11 วันทำการ เดือน มิ.ย. 2566 จำนวน 21 วันทำการ เดือน ก.ค. 2566 จำนวน 20 วันทำการ เดือน ส.ค. 2566 จำนวน 20 วันทำการ เดือน ก.ย 2566 จำนวน 21 วันทำการ รวมจำนวน 93 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนด้วยการลงหินลูกรัง บ้านหนองย่างงัว ม.6 - บ้านหนองเต่า ม.8 ต.โหราฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนด้วยการลงหินลูกรัง บ้านหนองเต่า ม.8 ต.โหรา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะด้วยการลงลูกรังเฉพาะจุดที่เสียหายบ้านหนองเสือ ม.12 ต.โหรา จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยการลงลูกรังเฉพาะจุดที่เสียหายบ้านน้ำเงิน ม.1 ต.โหรา จำนวน 2 สายทางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนด้วยการลงหินลูกรัง บ้านหนองเต่า ม.8 ต.โหรา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนด้วยการลงลูกรังเฉพาะจุดที่เสียหายบ้านโนนตูม ม.14 ต.โหรา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนด้วยการลงหินลูกรัง บ้านหนองย่างงัว ม.6 - บ้านหนองเต่า ม.8 ต.โหราฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะด้วยการลงลูกรังเฉพาะจุดที่เสียหายบ้านหนองเสือ ม.12 ต.โหรา จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแทพย์ (วัสดุเคมีภัณฑ์กำจัดยุงลาย) คือทรายอะเบทและน้ำยาฉีดพ่นยุงลาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมายกระดับคันคูดิน บ.แคน ม.3 ต.โหรา สายจากสามแยกที่นางดาวถึงหนองผีฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมายกระดับคันคูดิน บ.แคน ม.3 ต.โหรา สายจากสามแยกที่นางดาวถึงหนองผีฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมายกระดับคันคูดิน บ.แคน ม.3 ต.โหรา สายจากสามแยกที่นางดาวถึงหนองผีฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (เข็มกระบอกฉีดยา ป้ายคล้องคอ และใบรับรองการฉีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (2 ชั้น) จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.โหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 28 ? 31 มีนาคม 2566 ณ จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที(UHT) รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๓๐ วัน สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล/ปฐมวัย และชั้น ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที(UHT) รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือน เมษายน -พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๓๐ วัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา จำนวน ๖๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที(UHT) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๓๐ วัน(ส่งมอบครั้งเดียว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองย่างงัว จำนวน ๓๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที(UHT) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๓๐ วัน(ส่งมอบครั้งเดียว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า จำนวน ๒๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที(UHT) รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๓๐ วัน สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล/ปฐมวัย และชั้น ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ คือ เข็มขัดนิรภัยปีนเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ คือ บันไดสไลด์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง คือ สายส่งน้ำดับเพลิง แบบยางสังเคราะห์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือโต๊ะทำงานไม้และเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมและวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโหรา(กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวสามวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ.หนองม่วงส้ม ต.โหรา สายจากที่นายบุญตา วิเศษขลาไปถึงถนน คสล.เดิม (ที่นายม้วนเดิม) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองนาหล้า ม.11 ต.โหรา สายไปทางคุ้มหนองเฟื่อยล่ามเชื่อมทางแยกตรงที่นางพิศมัย บุญชมพู ฯ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ.หนองม่วงส้ม ต.โหรา สายจากที่นายบุญตา วิเศษขลาไปถึงถนน คสล.เดิม (ที่นายม้วนเดิม) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง สำหรับ ศพด. อบต. โหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง สำหรับ ศพด.บ้านหนองย่างงัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง สำหรับ ศพด.บ้านหนองนาหล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) หมายเลขทะเบียน บบ 9202 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.รวมไทย ม.4 - บ.แคนใหม่ ม.13 ต.โหรา สายเริ่มจากสามแยกบ้านนายเลื่อน สามาลา ไปทางถนน คสล.เดิมบ้านรวมไทย ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
1 - 50 (ทั้งหมด 107 รายการ) 1 2 3