messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองนาหล้า องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตูม รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๒๐๐-๐๖ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโหรา สายจากบ้านโหราถึงบ้านหนองหมู ต.เมืองสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองย่างงัว จำนวน ๑ เครื่ององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองย่างงัว จำนวน ๑ เครื่ององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาขยายพื้นผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาหล้า หมู่ที่ 11 ตำบลโหรา สายทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองนาหล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อพัสดุเอกสารประกอบการอบรม สปสช. โครงการศูนย์ปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนารี หมู่ที่ 9 ตำบลโหรา สายจากบ้านนายคูณ เบ็ญจขันธ์ไปทางที่นายสุทิน ใจกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที(UHT) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๓๔ วัน(ส่งมอบครั้งเดียว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า จำนวน ๒๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๔ วัน (ส่งมอบครั้งเดียว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองย่างงัว จำนวนนักเรียน ๓๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๔ วัน (ส่งมอบครั้งเดียว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา จำนวนนักเรียน ๕๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๔ วัน (ส่งมอบครั้งเดียว) สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล/ปฐมวัย และชั้น ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโหรา จำนวน ๖ โรงเรียน จำนวน ๓๗๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ บ.รวมไทย ต.โหรา สายจากที่นายเสถียร พะอีสาร ไปทางสี่แยกบ้านนายสำลี สุมาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ส่วนกลาง TOYOTA VIGO หมายเลขทะเบียน บบ ๙๒๐๒ ร้อยเอ็ดและรถยนต์ TOYOTA REVO หมายเลขทะเบียน กม. ๑๘๔๙ ร้อยเอ็ด จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโหรา สายจากบ้านนายทวี เพ็ญจันทร์ไปทางหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนหาด ตำบลโหรา สายจากที่นายเพ็ง สมมาตย์ ไปทางบ้านนายสมัย สิทธิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ.หนองม่วงส้ม ต.โหรา สายจากบ้านนายชายไปทางที่นายเรียบ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ.น้ำเงิน ต.โหรา สายแยกบ้านนายศักดิ์ศรี ขิปวัติ ไปทางสามแยกบ้านนางยมผาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ บ.น้ำเงิน ต.โหรา สายต่อจาก คสล.เดิม ไปทางสี่แยกวัดบ้านน้ำเงิน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนหาด ตำบลโหรา สายช่วงที่นางภิรมย์ สุมาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ.หนองย่างงัว ต.โหรา สายจากบ้านนางสาวสายทอง สาแก้ว ไปทางหมู่ที่ 7 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแคนใหม่ ตำบลโหรา สายจากที่นางสายใจ ประวิสุทธิ์ ไปทางบ้านนายเดชา บัวผัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโนนตูม ตำบลโหรา สายบ้านนางจันทร์ศรี - นายมานพ (เข้าไปทางบ้านโนนตูม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแคนใหม่ ตำบลโหรา สายจากที่นายอ้วย สิงห์จันทร์ ไปทางบ้านนางไพรมณี สุมาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแคน ตำบลโหรา สายจากที่นายลม สุมาลี ไปทางที่นางพิมพา กางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาต่อเติมอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อบต.โหรา พร้อมที่จอดรถ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ประจำรถหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองย่างงัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อสือวัสดุการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) คือยางมะตอย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ตลับหมึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองย่างงัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการตำบลโหราเคลื่อนที่พบประชาชนร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. ) และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาลงหินซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโหรา จำนวน 13 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาขุดร่องระบายน้ำ พร้อมลงท่อระบายน้ำ ม.4 ม.3 และม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองย่างงัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ วัน (ส่งมอบครั้งเดียว) สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล/ปฐมวัย และชั้น ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโหรา จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน ๓๗๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ วัน (ส่งมอบครั้งเดียว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา จำนวน ๕๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ วัน (ส่งมอบครั้งเดียว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองย่างงัว จำนวน ๓๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ วัน (ส่งมอบครั้งเดียว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า จำนวน ๒๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
1 - 50 (ทั้งหมด 258 รายการ) 1 2 3 4 5 6