messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


สถิติ sitemap
วันนี้ 31
เดือนนี้1,442
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,051
ทั้งหมด 111,167

info ประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
ประชาสัมพันธ์ข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุและครอบครัว ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา มอบรถเข็นสำหรับคนพิการตำบลโหรา จำนวน 10 ราย
โครงการโรงเรียนครอบครัว (ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นหรือครอบครัวทั่วไป)
องค์การบริหารส่วนตำบลโหราออกเยี่ยมบ้าน และมอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุที่มีความพิการ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการฝึกอาชีพสานตระกร้าจากหวายเทียม ให้แก่คนพิการ และครอบครัวคนพิการตำบลโหรา
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ณ.บ้านหนองม่วงส้ม หมู่7 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุและครอบครัว ประจำปี2567
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
chat_bubble ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O15)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
folder ประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โหรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองย่างวัว ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร คมจิตร
นายก อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 086-8560136
นายสมพร คมจิตร
นายก อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 086-8560136
นายปรีชา พารา
ปลัด อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 090-8463078
นายปรีชา พารา
ปลัด อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 090-8463078
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
28/05/2567
28/05/2567
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กสว.
28/05/2567
28/05/2567
การแก้ไขวิดีโอถอดบทเรียนธนาคารขยะ
กค.
28/05/2567
28/05/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/05/2567
28/05/2567
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 6 (5/2567) เรื่อง เมื่อเด็กมีพัฒนาการ การพูดช้า ต้องส่งเสริมอย่างไร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ