ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏืบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก
ชื่อไฟล์ : YaeTZuTWed43030.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sVQeIGwWed43041.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้