ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง คือ สายส่งน้ำดับเพลิง แบบยางสังเคราะห์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง