ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือโต๊ะทำงานไม้และเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง