ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนด้วยการลงหินลูกรัง บ้านหนองย่างงัว ม.6 - บ้านหนองเต่า ม.8 ต.โหราฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง