ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาอาหารกลาง วันศูยน์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโหราจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดังนี้เดือน พ.ค. 2566 จำนวน 11 วันทำการ เดือน มิ.ย. 2566 จำนวน 21 วันทำการ เดือน ก.ค. 2566 จำนวน 20 วันทำการ เดือน ส.ค. 2566 จำนวน 20 วันทำการ เดือน ก.ย 2566 จำนวน 21 วันทำการ รวมจำนวน 93 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง