องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (O11)
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file 05การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file 04การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file 03การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
find_in_page 02การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file 01การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
description คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
description คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
description คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
description การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
description คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
description คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศการจัดทำคู่มือประชาชนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1