องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสมพร คมจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา กล่าวเปิด โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริต่องานด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริม ฟื้นฟู ร่วมอนุรักษ์ปลาน้ำจืดให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร รวมทั้งเพิ่มจำนวนพันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ณ.ทุ่งหนองโซ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin